נהיגה בשכרות

ההגדרה בפקודת התעבורה, התשכ"א 1961, קובעת כי שיכור, הוא מי שנוהג תחת השפעת אלכוהול או סם משכר או מסוכן. driving
כיום, ריכוז האלכוהול ה"מותר" בנהיגה בישראל עומד על עד 240 מיקרוגרם בליטר אוויר ינשוף או עד 50 מיליגרם אלכוהול ב – 100 מ"ל דם.
בשל ייתכנות של סטיית תקן של מכשיר הינשוף, כפי שנקבע בפסק דין עוזרי בבית הממחוזי, מוגש אישום רק כשהכמות עולה על 290 מיקרוגרם.

בשנים האחרונות התווסף תיקון לסעיף 64ב לפקודת התעבורה, בו הרף למצב שכרות נמוך הרבה יותר:
50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף, או אם בבדיקת דם שנערכה להם נמצא ריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם.
התיקון נוגע למקרים הבאים בלבד:
נהג חדש
נהג שטרם מלאו לו 24 שנה
נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי ו/או ברכב בעבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רשיון הרכב עולה על 3,500 ק"ג.
נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי.

המדינה עושה מאמץ גדול ומשקיעה כסף רב במלחמה בתאונות הדרכים. כיום, קובע החוק כי שוטר יכול לעצור כל נהג ולדרוש ממנו לעבור בדיקת שכרות, גם אם אין בידו כל חשש סביר לכך שהנהג אכן ביצע נהיגה בשכרות. נהג אשר מתבקש על ידי שוטר לעבור בדיקת שכרות ומסרב לה, צריך לדעת שסירובו ישמש כחיזוק לראיות התביעה והוא ייחשב כאילו ביצע עבירת נהיגה בשכרות.

בדיקות שכרות
ישנם מספר דרכים לבדוק האם הנהג במצב שכרות:
ינשוף – על מנת שבדיקת הינשוף שהשוטר בשטח לוקח תיהיה תקינה, צריכים להתקיים התנאים הבאים:
א. שההפרש בין התוצאה המתקבלת בבדיקת הנשיפה הראשונה לבדיקת הנשיפה השנייה לא יעלה על 10%.
ב. שהשוטר החליף את הפייה במכשיר הינשוף בכל בדיקת נשיפה שערך.
ג. שבוצעה בדיקת אימות כיול למכשיר הינשוף עד 24 שעות לפני השימוש בו.
ד. שבוצע כיול תקופתי חצי שנתי למכשיר הינשוף ע"י טכנאי מוסמך.
ה. שהשוטר וידא כי הנבדק לא שתה, לא עישן, ולא הקיא במשך 15 דקות טרם הבדיקה במכשיר הינשוף.
בדיקת דם – המדוייקת ביותר מבין הבדיקות, ומציגה במעבדה מה אחוז האלכוהול בדמו של הנהג במדוייק. נטילת הבדיקה תעשה לרוב בתחנת משטרה על ידי גורם רפואי.
בדיקת שתן – נהג המסרב למסור בדיקת שתן, עלול למצוא את עצמו מורשע בנהיגה בשכרות
בדיקת מאפיינים – מבצועת ע"י השוטר בשטח ומורכבת מהתהליכים הבאים:
ראיה: לעקוב אחרי האצבע של השוטר
דיבור: האם הנהג מובן, מדבר לעניין
יציבות: הליכה בקו ישר ולגעת באף עם האצבע וכל זאת בעיניים עצומות
ריח: האם יש ריח של אלכוהול מפיו

ענישה
סעיף 39א לפקודת התעבורה מציין את העונש המינימלי בנהיגה בשכרות בזמן שכרות:
שנתיים פסילה בפועל, המידה וזו עברה שנייה בשנה האחרונה הפסילה בפועל תיהיה לפחות ארבע שנים.
גם במקרים בהם: כמות אלכוהול גבוהה במיוחד, תאונה עם נפגעים, משך זמן הפסילה בפועל יהיה ארוך יותר משנתיים.
איחסון הרכב למשך חודש ימים ופסילה מנהלית במקום ל – 30 ימים ע"י קצין משטרה
פסילה על תנאי
קנס ומאסר על תנאי