תאונות דרכים שאלות ותשובות

מהי תאונת דרכים ?
תאונת דרכים מוגדרת כתאונה שאירעה לאדם עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. הנפגע יכול להיות נהג הרכב, נוסע ברכב או הולך רגל שנפגע מהרכב.

traffic3חשוב לציין כי שימוש ברכב מנועי איננו רק עצם הנסיעה ברכב. גם כניסה לרכב, ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו, גרירתו, הטיפול ברכב, התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או ממטענו, הימצאות ברכב בעת חנייה במקום אסור, בין תוך כדי נסיעה ובין ברכב עומד, כל אלה ייחשבו לשימוש ברכב מנועי, וכאשר נגרם נזק גוף עקב שימוש כזה, הרי שמדובר בתאונת דרכים והנפגע יהיה זכאי לפיצוי ע"פ החוק.

נפגעתי בתאונת דרכים, מה עושים ?
הצעד הראשון,
במידה וניתן לקחת את כל פרטי המעורבים בתאונה: פרטי ביטוח של המעורבים, תז., שמות מלאים וטלפונים.
צעד שני, קבלת טיפול רפואי ראשוני לאחר התאונה, לכן חשוב לגשת בסמוך למועד התאונה לחדר מיון להיבדק. חשוב לציין לכל נושא משרה רפואי, כי סיבת ההגעה היא עקב תאונת דרכים בה הייתם מעורבים.
צעד שלישי, קבלת אישורי מחלה מקופת חולים, מומלץ להגיע לרופא המשפחה ולבקש אישורי מחלה וזאת כדי לקבל שכר המגיע לכם על פי החוק בזמן שנעדרתם ממקום העבודה.
צעד רביעי, לגשת למשטרת ישראל, דווח על תאונת הדרכים ולקבל אישור המפרט את הפרטים של כלל המעורבים בתאונה, לרבות מקום ומועד התאונה, פרטי הרכבים, פוליסות ביטוח, פרטי הנהגים ופרטי הנפגעים.
צעד חמישי, שמירת כל חומר רפואי לצורך קבלת פיצוי הולם מחברת הביטוח. המסמכים והאישורים הרפואיים כוללים: צילומי רנטגן, דיקות CT, MRI, בדיקות ראיה, שמיעה, EEG, אישורי מחלה, תיק פיזיותרפיה, מרשמי תרופות, הפניות לרופאים סיכומי מחלה, סיכומי אשפוז, קבלות על ביקורים בקופ"ח, קבלות על טיפולים אלטרנטיביים, קבלות נסיעה, קבלות חניונים ועוד.

עד מתי ניתן להגיש תביעה בתאונת דרכים ?
בהתאם לחוק, ההתיישנות על תביעות מסוג זה. ניתן לתבוע עד 7 שנים מיום התאונה. במקרים והנפגע הינו קטין, התביעה תתיישן 7 שנים לאחר היותו בגיר – גיל 18 קרי, בהגיעו לגיל 25.

נפגעתי בתאונת דרכים אשר קרתה באשמתי. האם אהיה זכאי לפיצוי ?
על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה (1975), ככל שהדבר נוגע לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו בתאונת דרכים, אין זה רלוונטי מי אשם בתאונה כלל, קרי  גם אם אתה אשם בתאונה אתה זכאי לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לך.

מהו שכר עורך דין בתביעת תאונת דרכים ?
התעריף המקסימלי לשכר טרחה בטיפול בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ז (1997) אותו רשאי עורך הדין לגבות בתביעת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים הם כדלקמן:
במידה והתיק נסגר בפשרה לפני הגשת תביעה לבית המשפט, שכר בטרחה לא יעלה על 8% מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע.
במידה והתיק נסגר בפשרה לאחר הגשת תביעה לבית המשפט, שכר הטרחה לא יעלה על 11% מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע.
במידה והוגש תביעה לבית המשפט וניתן פסק דין סביום ההליך המשפטי, שכר הטרחה לא יעלה על 13% מהסכום שהוסכם לשלם לנפגע.