תאונות דרכים סיכום שנת 2016

סיכום תאונות הדרכים לשנת 2016 מתבססת על סקירה תקופתית מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: traffic2
1) מנתוני תאונות דרכים עם נפגעים לשנת 2016 נרשמו במשטרת ישראל בתיקי "תאונות דרכים – ת"ד" 12,015 תאונות דרכים עם נפגעים, ירידה של 8% לעומת שנת 2015.
2) מ
ספר ההרוגים בשנת 2016 היה 335 והוא גבוה ב- 4% לעומת שנת 2015 . בשנה זו נהרגו בתאונות דרכים 4 תושבים על כל 100 אלף תושבים לעומת 3.8 בשנת 2015.
3) מספר ההרוגים הערבים בתאונות דרכים בשנת 2016 ,עלה ב – 24% לעומת שנת 2015, מ – 95 הרוגים בשנת 2015 ל – 118 הרוגים בשנת 2016.
4) מספר ההרוגים היהודים בתאונות דרכים בשנת 2016 עלה "רק" ב – 2% לעומת שנת 2015, מ – 194 הרוגים בשנת 2015 ל – 198 הרוגים בשנת 2016.
5) מספר התאונות הקטלניות בשנת 2016 היה 287 נמוך ב-7.1% לעומת שנת 2015 בה היו 292 תאונות קטלניות
6) 73% מהתאונות אירעו בדרכים עירוניות. 47% מהתאונות שאירעו בדרכים עירוניות היו בצמתים
7) 27% מהתאונות אירעו בדרכים לא עירוניות. 36% מהתאונות שאירעו בדרכים לא-עירוניות היו בצמתים.
8) 66% מהתאונות אירעו בשעות היום ו-34% בשעות הלילה.
9) 69% מהתאונות היו התנגשויות של כלי רכב זה בזה, כ-25% מהתאונות היו מסוג פגיעה בהולך רגל והשאר תאונות רכב יחיד.
10) חומרת התאונות בדרכים לא-עירוניות הייתה גבוהה מאשר בדרכים עירוניות. בדרכים עירוניות כ-1% מהתאונות היו קטלניות ועוד כ-13% קשות
11) בדרכים לא-עירוניות כ-5% מתאונות הדרכים היו קטלניות וכ-14% קשות.
12) מכלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים, 74% היו גברים ו – 26% נשים וזאת בעוד אחוז הנשים מכלל המורשים לנהוג בשנת 2016 הגיע ל – 43%.
13) 30% מהנפגעים בתאונות דרכים (35% מההרוגים) היו ערבים בעוד שהם מהווים 21% מאוכלוסיית ישראל.
14) 63% מההרוגים נפגעו בתאונות שאירעו בדרכים לא-עירוניות, שמהוות רק 27% מכלל התאונות.
15) מעורבות של אופנועים בתאונות דרכים עם נפגעים היה גדול פי 3.2 מחלקם במצבת הרכב של שנת 2016 וגדול פי 6.5 מחלקם בנסועה השנתית (קילומטראז') של שנת 2015.
16) המוסד לביטוח לאומי שילם כ-3 מיליארד ש"ח לנפגעי תאונות דרכים בעבודה (גמלאות/ קצבאות: "דמי פגיעה", "נכות מעבודה", "תלויים מעבודה"), שאירעו בשנים 2008 עד 2016.
17) בשנת 2016 נפגעו בתאונות בהן היו מעורבים אופניים חשמליים שדווחו למשטרה 1,536 בני אדם.
18) ב 2016 אושפזו בבתי החולים 410 פצועים בעקבות תאונות דרכים בהן היו מעורבים אופניים חשמליים שלא דווחו למשטרה.

בשנת 2016 כאמור היו 12,015 תאונות דרכים כאשר חומרת התאונות התחלקה בצורה הבאה:
10,159 תאונות דרכים קלות.
1,569 תאונות דרכים  קשות.
287 תאונות דרכים קטלניות.

בשנת 2016 כאמור היו 22,236 נפגעי תאונות דרכים כאשר חלוקת חומרת הפציעה הייתה:
20,056 פציעה קלה
1,845 פציעה קשה
335 הרוגים.