חשיבות הסכם ממון

ראשית נאמר מהו הסכם ממון
הסכם ממון הוא חוזה/הסכם משפטי המותאם אישית בין בני הזוג ומסדיר את חולקת הרכוש הקיים בעת החתימה ו/או הממון שיצטבר בעתיד. ההסכם יכול להערך בטרם הנישואין ו/או במהלכו או ע"י זוגות לא נשואים (ידועים בציבור). הסכם הממון יכנס לתוקפו במקרה של פרידה או גירושין. חשוב לציין בהסכם שהוא מחייב ומבטל הסכמים בכתב ובעל פה שנעשו עם הצדדים לפני חתימתו.

agreement

מה כולל הסכם ממון?
הסכם ממון משמש לתאום ציפיות ממערכת היחסים. לא רק עשירים נזקקים להסכם ממון. ההסכם יכלול בחלקו הראשון את הרכוש כיום בחלקו השני את הרכוש שיצטבר בעתיד בין בני הזוג וחלק האחרון יתאר את חלוקת הממון במקרה של פרידה ואיזה רכוש אישי יחזור לבעליו.

מי צריך הסכם ממון
נהוג לחשוב שהסכם ממון נועד רק לבני זוג המגיעים עם ממון ו/או רכוש בטרם הנישואין או התחלת החיים המשותפים.

הסכם הממון תורם לכל אחד מבני הזוג לשקט נפשי והוא בא להסדיר את סוגיית יחסי ממון והרכוש של בני הזוג. כפועל יוצא מכך הסכם הממון נועד כמעט לכל בני זוג: אלה שנישאו, אלה החיים חיים משותפים וידועים בציבור (לרבות זוגות חד מיניים) וגם אלה העומדים להינשא בין אם הם צברו רכוש בטרם החיים המשותפים ובין אם ההסכם צופה פני עתיד ומתייחס רק לרכוש העתידי שייצבר במהלך החיים המשותפים.

מדוע יש צורך בהסכם ממון
אחוז הגירושין בארץ עומד כיום על כשליש מהזוגות, כך שצריך להיות ערים לאפשרות שמערכת היחסים יכולה לסתיים בפרידה.

גיל הנישואין הממוצע עולה כל הזמן ובהתאמה גם צבירת הרכוש של כל אחד מבני הזוג עולה טרם הנישואין.
הסכם ההמון מונע התכתשויות, התדיינויות והליכים משפטיים יקרים וארוכים בבתי המשפט.

אישור הסכם הממון
במידה והצדדים ערכו את הסכם הממון בטרם נישאו ניתן לאשר את ההסכם בפני נוטריון ו/או רשם נישואין ו/או בית הדין הרבני ו/או בית המשפט לענייני משפחה.
במידה ו
ערכו הצדדים את הסכם הממון לאחר מועד הנישואים יש לאשר את הסכם הממון אך ורק באמצעות בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני.

האם ניתן לבטל הסכם ממון
ביטול הסכם ממון הוא אפשרי במקרים הבאים וזאת על ידי פניה לבית המשפט:

אם מבקש הביטול הוכיח כי נפל פגם בהסכם.
אם שני בני הזוג מסכימים לבטלו.
אם בן/בת הזוג הונה אתכם בעת חתימת ההסכם.
אם קיימת טעות מהותית
ניתן כמובן לבטל את הסכם הממון, אם שניכם מסכימים לבטל את ההסכם.
אם חתימה נעשת מתוך כפיה/ניצול של חולשה פיזית/נפשית/שכלית.

האם ניתן לעדכן הסכם ממון
ניתן ואפילו מומלץ לעדכן את הסכם הממון עקב שינויים כלכליים/אישיים. יש לדעת שכל שינוי כזה חייב אף הוא להיערך בכתב בחתימת שני הצדדים ולקבל אישור מבית המשפט/נוטריון.