רשלנות רפואית בלידה

רשלנות רפואית בלידה יכולה להתקיים אצל כל אחת. לרוב תהליך הלידה מסתיים בלידת תינוק בריא, אך ישנם מקרים בהם מתרחשת רשלנות רפואית בלידה הנגרמת כתוצאה מאבחון לא נכון או אי אבחון של בעיות וסיבוכים במהלך הלידה, מניהול לא תקין של הלידה, טכניקת לידה שגויה מעשה או מחדל לא תקין על ידי כל נושא משרה רפואי.
במשפט אחד ניתן לומר שההגדרה לרשלנות רפואית בלידה היא התרשלות של כל אחד מהצוות הרפואי באחד/יותר משלבי הלידה או במהלך הלידה עצמה, אשר גרמה בסופו של דבר לנזק לתינוק או ליולדת. birth

מקרים של רשלנות רפואית בלידה:
אי התייחסות למדדים הרפואיים במהלך הלידה
רשלנות בהרדמה אשר גרמה לנזק ליילוד
תהליך של הפלה מלאכותית
הוצאת השיליה באופן רשלני
רשלנות רפואית בזירוז או עיכוב לידה
אי יידוע היולדת בדבר סיכויים וסיכונים הכורכים בלידה, באופן סיום הלידה
העדר התייעצות עם מומחים מתאימים
איחור ביילוד היילוד למרות סימנים המעידים על כך שהוא במצוקה
תסחיף מי שפיר
אי זיהוי בזמן של סימני מצוקה של האם/יילוד
התעלמות של הצוות הרפואי מתלונות היולדת
התייחסות לקויה לממצאי בדיקות, כגון משקל היילוד
אי נוכחות רופא בעת הצורך
אי בדיקת המטופלת לאחר ניתוח קיסרי
ניהול רשלני של לידה
פיענוח רשלני של בדיקות המוניטור העוברי.
אי ביצוע ניתוח קיסרי או אי ביצועו בזמן
התרשלות בעת ביצוע לידת מלקחיים או וואקום
שיתוק מוחין כתוצאה מרשלנות רפואית
פגיעות קוגניטיביות ו/או מוטוריות חלקיות אצל היילוד כתוצאה מרשלנות רפואית
אי אבחון מצוקה עוברית בזמן וטיפול רשלני חרף סימנים המעידים על מצוקה עוברית.

תקופת התיישנות ?
תקופת ההתיישנות הינה שבע שנים מגילוי הרשלנות באופן הטיפול בהיריון האישה ולא מיום שבו קרתה התאונה. חוק ההתיישנות חל על אדם מיום בו הפך לבגיר – גיל 18, לכן יכול לתבוע אדם את הצוות הרפואי אשר עקב אחר היריונה של אימו, עד הגיעו לגיל 25.

חשוב לדעת
במידה ויעלה חשד כי אירעה רשלנות רפואית בלידה, אשר גרמה לנזק ליולדת או ליילוד, יש לבחון את הדברים באמצעות מומחה רפואי, אשר יבדוק את אופן ניהול הלידה ע"י הצוות הרפואי. במידה והמומחה יסבור כי אכן בוצעה רשלנות רפואית בלידה אשר גרמה לנזק תתאפשר הגשת תביעת רשלנות רפואית בלידה.
מהלך זה הוא קריטי מפני שבתביעת רשלנות רפואית בלידה נדרש הנתבע לשלם לתובעים פיצויים, לעיתים אף גבוהים מאד וזאת בהתבסס על חישוב נזקי הילוד עד סוף תוחלת חייו. לכן ישנה חשיבות עליונה להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתחום של תביעות בגין רשלנות רפואית בלידה.