רשלנות רפואית שאלות ותשובות

מהי רשלנות רפואית ?
ההגדרה של רשלנות רפואית היא תוצאה בלתי סבירה של טיפול רפואי, מכל נושא משרה בתחום הרפואי, ואשר ניתן היה למנוע אותה. כלומר יש צורך בקשר בין הטיפול שניתן לבין הנזק שנגרם.
קיימים סטנדרטים מקובלים לטיפול בשירותי בריאות, סטנדרטים אלו נקבעים לפי נורמות וקווים מנחים המצויים בספרות מקצועית, ברגע שהטיפול אינו עומד בסטנדרטים אלו, הוא ייחשב כרשלנות רפואית.

malpractice

מהם השלבים בהגשת תביעת רשלנות רפואית ?
הצעד הראשון,
בהליך הגשת תביעה, הוא פגישת ייעוץ בין הנפגע לבין עורך הדין המומחה בתחום רשלנות רפואית. מומלץ להביא כל מסמך רפואי על מנת שעורך הדין יוכל לקבל תמונה מלאה. בשלב זה, עורך הדין לא יכול להבטיח כי יקבל את טיפול התיק ויוכל לעשות כן, רק לאחר קבלת חוות דעת ראשונית מרופא מומחה, כי מדובר במקרה של רשלנות רפואית. זאת משום שללא חוות דעת רפואית התומכת בטענת הרשלנות, לא ניתן להגיש את התביעה לבית המשפט.

הצעד השני,  איסוף כל החומר הרפואי של המטופל מאותו מוסד/רופא רפואי.

הצעד השלישי, קבלת חוות דעת ראשונית של רופא מומחה, אשר תקבע האם לדעתו של המומחה, הטיפול שניתן ללקוח, מהווה רשלנות רפואית ומה היקף הנזק. הרופא אליו מועבר החומר ואשר יכתוב את חוות הדעת, הוא מומחה בתחום הספציפי בו קרתה הרשלנות. יש לדעת שחוות דעת מומחה עשויה להיות אלפי ש"ח.

הצעד הרביעי, הכנת כתב התביעה בו נפרשת השתלשלות העניינים אשר הובילו לטיפול הרשלני, בתביעה יפורטו  הנזקים השונים של התובע, אשר נגרמו לו בעקבות הטיפול הרשלני ואשר דורש פיצוי על נזקים אלו.

הצעד החמישי, המומחה הרפואי, יחל בכתיבת חוות הדעת המלאה, אשר תוגש לבית המשפט, יחד עם כתב התביעה. נציין, כי לשם כתיבת חוות הדעת, צריך המומחה הרפואי, בדרך כלל, לבדוק את הנפגע, על מנת לקבוע כיצד משפיע הטיפול הרשלני שקיבל הנפגע, על איכות חייו בזמן הגשת התביעה ולקבוע את היקף נכותו של הנפגע.

הצעד השישי, כאשר כתב התביעה וחוות הדעת מוכנים, יוגשו אל בית המשפט המוסמך לדון בתביעה: בית המשפט השלום במידה והתביעה האזרחית היא עד סכום 2.5 מליון ש"ח או בית המשפט המחוזי, במידה ומעל לסכום הנ"ל.

אלו תנאים על פי החוק נדרשים לצורך קביעה שהטיפול הרפואי ייחשב כרשלנות רפואית ?
ארבעה תנאים אמורים להתקיים:
1) לצוות הרפואי הייתה חובת זהירות כלפיו
2) הגורם הרפואי הפר את תנאי הזהירות
3) קיימת התרשלות מצידו של נושא משרה רפואי + קיים נזק למטופל
4) קיים קשר נסיבתי בין הטיפול שעבר לנזק שנוצר.

כמה זמן לוקח לנהל תביעת רשלנות רפואית ?
בדר"כ תביעות רשלנות רפואית נמשכות מספר שנים. כאשר רוב  התביעות מסתיימות בפשרה.

באיזה שלב מומלץ לפנות לעורך דין במקרה של רשלנות רפואית ?
מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום הרשלנות הרפואית טרם תחילת התהליך.

מהי תקופת ההתיישנות בהגשת תביעה רשלנות רפואית ?
תקופת ההתיישנות של תביעת רשלנות רפואית היא 7 שנים והחישוב נעשה ממועד שבו ניתן הטיפול הרשלני שגרם לנזק. במקרה של קטין הספירה תחל רק מהיותו בגיר, גיל 18, כך שניתן     להגיש עד הגיעו לגיל 25 שנה.

האם יש צורך בחוות דעת של מומחה במקרה של רשלנות רפואית ?
כן. על פי החוק חובה לצרף חוות דעת מומחה. ללא חוות הדעת נשללת מהתובע הזכות להוכיח את הרשלנות הרפואית.