רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואית בהריון ובלידה זוהי הרשלנות הרפואית הנפוצה ביותר בישראל, רשלנות זאת מתייחסת להפרה של חובת הזהירות מצידם של כל נושא משרה רפואית אשר טיפלו באישה ההרה במהלך ההריון, קרי: רופא הנשים, רופא מומחה, אחות ועוד, כאשר בעקבות התרשלות זו, לא ידעו בני הזוג כי בריאותו של העובר אינה תקינה וכי עלול להיוולד להם ילד עם עם מומים או שמומים יתפתחו אצלו בעתיד.

pregnancy

רשלנות במהלך מעקב ההיריון יכולה להתקיים במגוון מקרים:
אי הגדרת ההריון כהריון בסיכון גבוה ומתן טיפול והתייחסות הולמת.
רשלנות בפיענוח הבדיקות או במסירת תוצאות הבדיקות.
האם לא הופנתה לביצוע הבדיקות המתחייבות והמקובלות
רשלנות בבדיקת אולטראסאונד בהריון  או בביצוע סקירת מערכות
רשלנות בהערכת מצבו של העובר והימנעות מסיום מוקדם יותר של הלידה במקרה של מצוקה עוברית
מצב של אבחון שגוי או אי אבחון של מומים בסקירת מערכות
אי הפניית בני הזוג לייעוץ גנטי באותם מצבים שהדבר מתבקש
אי התייחסות למדדים הרפואיים של העובר בהתייחס לתקופת ההריון
מצב בו לא בוצעו בדיקות המשך ומעקב לאחר אבחון מומים
בירור רשלני בדבר גורמי סיכון במשפחת הורי היילוד
רשלנות בהרדמה אשר גרמה לנזק ליולדת
מצב בו ניתן טיפול רפואי לקוי לאם במהלך ההיריון
אי הצגת מלוא התמונה בדבר מצבו ובריאותו של העובר בפני ההורים
רשלנות בביצוע בדיקת מי שפיר/סיסי שלייה

כל אחד מהמקרים הללו עלול להיחשב לרשלנות, אך לשם כך לא מספיק להוכיח שהייתה רשלנות במהלך מעקב ההיריון, אלא יש להוכיח גם שניתן היה למנוע את הנזק. כלומר, שאילו ההורים היו מקבלים את המידע בנוגע למום של העובר, הם היו בוחרים לבצע הפסקת היריון והדבר היה מתאפשר.

תקופת התיישנות ?
תקופת ההתיישנות הינה שבע שנים מגילוי הרשלנות באופן הטיפול בהיריון האישה ולא מיום שבו קרתה התאונה. חוק ההתיישנות חל על אדם מיום בו הפך לבגיר – גיל 18, לכן יכול לתבוע אדם את הצוות הרפואי אשר עקב אחר היריונה של אימו, עד הגיעו לגיל 25.

חשוב לדעת
לא כל מקרה שבו בא לעולם תינוק שסובל ממום זה בעקבות רשלנות רפואית מצד נושא משרה רפואית. ישנם מקרים שלא ניתן להתר בסקירת מערכות ולכן אותו מום של היילוד  לא ניתן היה לגילוי מוקדם במהלך ההיריון. לכן במקרים בהם מגיע לעולם תינוק שסובל ממום ישנה חשיבות עליונה להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתחום של תביעות בגין רשלנות רפואית.