תאונות אישיות שאלות נפוצות

 מהי ההגדרה של תאונה ?
ההגדרה של "תאונה" משתנה מפוליסת אחת לפוליסה אחרת, אך מרביתן מגדירות תאונה כאירוע פתאומי ובלתי צפוי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיזית אשר מביאה לאובדן כושר התפקוד. יש לשים לב שמחלה המתפרצת בפתאומיות אינה תאונה אישית.

accident2

מהם התנאים שאמורים להתקיים על מנת שאירוע ייחשב כתאונה לעניין תאונה אישית ?
אירוע פתאומי ולא אירוע מתמשך אשר ניתן לאתר בזמן ובמקום. אירוע חד פעמי.
אירוע חיצוני למשל היתקלות ממכשול ברחוב.
נגרמה חבלה פיזית וניתן לתעד אותה.
החבלה הפיזית מביאה לאובדן כושר תפקוד ובלבד שאין זאת תאונת דרכים או תאונת עבודה.

האם ביטוחים אחרים לא מכסים תאונות ?
ביטוחי חיים ו/או ביטוחי מנהלים ו/או אובדן כושר עבודה אינם מכסים או מכסים באופן חלקי את ההוצאות שעלולות להיגרם במקרה של נזק גופני קשה כתוצאה מתאונה. ביטוח תאונות אישיות מאפשר לך להמשיך ולשמור על רמת חיים נאותה. הפיצוי שמוענק במסגרת ביטוח תאונות אישיות משולם ללא תלות בתשלומים ממקורות אחרים ובנוסף מובטח פיצוי מהיר.

האם ביטוח תאונות אישיות הוא חובה ?
ישנם מספר מקרים בהם החוק מחייב רכישת פוליסת ביטוח תאונות אישיות:
כל אדם הרכש משכנתא חייב להיות מבוטח בביטוח אשר מכסה מקרים של מוות כתוצאה מתאונה.
גופי ספורט, מועדוני ספורט מחוייבים לבטח את כל האנשים אשר משתמשים במתקניהם.
כל בתי הספר מחוייבים לבטח את כל התלמידים הלומדים בבית ספרם.

מהו הכיסוי הביטוחי כולל ?
הכיסוי כולל נזקי גוף שנגרמו למבוטח בעקבות רוב סוגי התאונות למעט מקרים חריגים שלגביהם מצוין בפוליסה במפורש שלא יחול הכיסוי של חברת הביטוח.
ביטוח תאונות אישיות מקנה פיצוי חד פעמי במקרה של תאונה שמוענק למבוטח באופן מיידי ללא תלות בפיצויים מביטוחים או מקורות אחרים.
תוקף כיסוי תאונות אישיות הינו 24 שעות 365 ימים בשנה בכל מקום בעולם
במקרה של נכות כתוצאה מתאונה – פיצוי בגין נכות מלאה/חלקית
במקרה של מוות בתאונה – תשלום סכום הביטוח כפי שנקבע ליורשים
פיצוי במקרה של תאונות דרכים,נזקי טבע, ארועי טרור

באלו מקרים הביטוח אינו מכסה ?
ישנם מקרים שהביטוח תביעות אישיות אינו מכסה. להלן מספר דומאות: ניסיון להתאבדות, חבלה עצמית במתכוון, מחלה, השתתפות אקטיבית בפעילות צבאית, ספורט אתגרי, פגיעה תחת השפעת סמים, חומרים כימיים וקרינה מכל סוג שהוא.

האם יש צורך למלא הצהרת בריאות ?
לא. אין צורך למלא הצהרת בריאות במעמד רכישת ביטוח תאונות אישיות.

האם קיימת התיישנות תביעה בפוליסה של תאונה אישית ?
יש להגיש לבית המשפט את התביעה לא יאוחר משלוש שנים מיום תאונה וזאת בשונה מתביעות אחרות שבהן ההתיישנות עומדת על 7 שנים.