ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מתבסס על חוק לימוד חובה הקובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. ביטוח זה מקנה זכאות לפיצויים במקרה של מוות, נכות קבועה, נכות זמנית הנגרמים כתוצאה מתאונה.
הסכום לביטוח תאונות אישיות לתלמיד נקבע על ידי ועדת החינוך של הכנסת ומפורסם מדי שנה בחוזר המנכ"ל העדכני שנכון לאותה שנה (נע סביב 50 ש"ח לשנה) .
sudent

אלו מקרים ביטוח תאונות אישיות לתלמידים אינו מכסה:
הפוליסה מכסה כל תאונה, למעט תאונת דרכים שארעה בארץ או בחו"ל, פגיעה שארעה כתוצאה מפעולת איבה/מלחמה, תאונות עבודה, רשלנות רפואית או נזק שנגרם כתוצאה מטיפול רשלני, ומחלה שאינה נובעת מתאונה.

הביטוח מכסה במקרים הבאים:
נפילה מגובה, סולם, מכשול, משחקי כדור, ריצה, קפיצה וכ"ו.
כוויה
רעל
חומרים מסוכנים
חבלות ממכונות וממתקנים
פציעות כתוצאה מאלימות
התעללות
פציעה מכלים או מכשירים
שבר זכוכית
טביעה בבריכה/ים
פגיעת חפצים כבדים
פציעה עצמית

ועוד…

חשוב לדעת
יש לדעת הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה.
התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים, ועל פי קביעת הסכום המרבי המותר לגבייה שקבעה ועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת הלימודים.
ביטוח תאונות אישיות חל על התלמיד 365 ימים בשנה, 24 שעות ביממה

מי זכאי לביטוח תאונות אישיות לתלמידים ?
ילדים מגיל 3 הלומדים בגן ילדים עד גיל 18 במסגרת הבית ספרית. הביטוח חל 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה.

התיישנות ?
תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא 3 שנים מהיותו בגיר (גיל 18) לבגיר, כלומר ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין תאונת תלמיד עד גיל 21.

מהו התהליך מימוש ?
בשלב הראשון במקרה של תאונה יש לפנות למזכירות בית הספר.
בשלב השני, אותו מוסד חינוכי יעביר את טופס התביעה לידי ההורים/האפוטרופסים של התלמיד התובע.
בשלב השלישי, התלמיד התובע, באמצעות הוריו/אפוטרופוסיו יפנה למבטח על גבי טופס התביעה שקיבל מהמוסד החינוכי.
בשלב הרביעי, בית הספר יסייע לתלמיד ולהוריו (או אפוטרופוסיו) במילוי הטופס ובסופו של דבר הגשת התביעה.