ביטוח תאונות אישיות לספורטאים

מהו ביטוח תאונות אישיות לספורטאים ? ביטוח תאונות אישיות לספורטאים צמח על בסיס חוק הספורט התשמ"ח 1988 ("החוק"). שלא כמו ביטוח תאונות אישיות "רגיל", הכיסוי ביטוחי לספורטאים מסופק ע"י אגודת/התאחדות/איגוד הספורט בה הספורטאי חבר וזאת על פי סעיף 7 בחוק הספורט. בדרך זאת כל ספורטאי חובבן/מקצוען יוכל לקבל פיצוי עבור …