ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מתבסס על חוק לימוד חובה הקובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. ביטוח זה מקנה זכאות לפיצויים במקרה של מוות, נכות קבועה, נכות זמנית הנגרמים כתוצאה מתאונה. הסכום לביטוח תאונות …