מה נעשה במשטרה ובפרקליטות כנגד תאונות העבודה בענף הבניין

נתחיל בהגדרת תאונת עבודה בהקשר לענף הבניין כמתואר בפקודת תאונות ומחלות משלח-יד משנת 1945 אשר קובעת חובת דיווח על תאונה שמקורה בעבודתו של עובד או בהמשך לאותה עבודה במקרים הבאים: היא גרמה למותו של עובד או הפכה את העובד נטול יכולת במשך יותר משלושה ימים מלהשתכר שכר מלא.  תקנות התאונות …