עובדות מעניינות על תאונות עבודה

העובדות מתבססות על סקירה תקופתית מאת מנהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי ומנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בנושא תאונות עבודה בישראל לשנים 2011-2015:  1) בשנת 2015 לבדה שולמו מעל 4.5 מיליארד ש"ח גמלאות לנפגעי עבודה. הוצאה כבדה ביותר שאינה מביאה בחשבון את הנזקים הנגרמים למקומות העבודה והוצאות עקיפות נוספות אובדן …