רשלנות רפואית בהרדמה

רופא מרדים הרופא המרדים הוא רופא המתמחה בהרדמה. במקרים בהם הטיפול הרפואי דורש הרדמה יכנס לתמונה הרופא המרדים.  טרם ההרדמה רופא המרדים מחוייב לעבור על תיקו הרפואי של המטופל, לברר אודות ההיסטוריה הרפואית, האם קיימת רגישות לתרופות, לתכנן את תוכנית ההרדמה המותאמת ספצפית למטופל בהתאם לניתוח שעליו לעבור. בסופו של דבר על …