רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואית בהריון ובלידה זוהי הרשלנות הרפואית הנפוצה ביותר בישראל, רשלנות זאת מתייחסת להפרה של חובת הזהירות מצידם של כל נושא משרה רפואית אשר טיפלו באישה ההרה במהלך ההריון, קרי: רופא הנשים, רופא מומחה, אחות ועוד, כאשר בעקבות התרשלות זו, לא ידעו בני הזוג כי בריאותו של העובר אינה תקינה וכי …