רשלנות רפואית שאלות ותשובות

מהי רשלנות רפואית ? ההגדרה של רשלנות רפואית היא תוצאה בלתי סבירה של טיפול רפואי, מכל נושא משרה בתחום הרפואי, ואשר ניתן היה למנוע אותה. כלומר יש צורך בקשר בין הטיפול שניתן לבין הנזק שנגרם. קיימים סטנדרטים מקובלים לטיפול בשירותי בריאות, סטנדרטים אלו נקבעים לפי נורמות וקווים מנחים המצויים בספרות מקצועית, ברגע …