תאונות דרכים סיכום שנת 2016

סיכום תאונות הדרכים לשנת 2016 מתבססת על סקירה תקופתית מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  1) מנתוני תאונות דרכים עם נפגעים לשנת 2016 נרשמו במשטרת ישראל בתיקי "תאונות דרכים – ת"ד" 12,015 תאונות דרכים עם נפגעים, ירידה של 8% לעומת שנת 2015. 2) מספר ההרוגים בשנת 2016 היה 335 והוא גבוה ב- 4% לעומת שנת …