עובדות מעניינות על תאונות עבודה

העובדות מתבססות על סקירה תקופתית מאת מנהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי ומנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בנושא תאונות עבודה בישראל לשנים 2011-2015:  1) בשנת 2015 לבדה שולמו מעל 4.5 מיליארד ש"ח גמלאות לנפגעי עבודה. הוצאה כבדה ביותר שאינה מביאה בחשבון את הנזקים הנגרמים למקומות העבודה והוצאות עקיפות נוספות אובדן …

תאונות עבודה שאלות ותשובות

מהי תאונת עבודה ?  תאונת עבודה בהגדרתה היינה ארוע חריג שארע לעובד במהלך יום העבודה במקום העבודה או בכל מקום שאליו הוא נשלח על ידי המעסיק. בנוסף גם אם העובד בדרך אל העבודה או בחזרה ממנה זה יחשב כתאונת עבודה. במקרים אלה תוכר תאונה בעבודה והניזוק יוכר כ"נפגע בעבודה" לצורך בחינת …