מה נעשה במשטרה ובפרקליטות כנגד תאונות העבודה בענף הבניין

נתחיל בהגדרת תאונת עבודה בהקשר לענף הבניין כמתואר בפקודת תאונות ומחלות משלח-יד משנת 1945 אשר קובעת חובת דיווח על תאונה שמקורה בעבודתו של עובד או בהמשך לאותה עבודה במקרים הבאים: היא גרמה למותו של עובד או הפכה את העובד נטול יכולת במשך יותר משלושה ימים מלהשתכר שכר מלא. בנייה
תקנות התאונות ומחלות משלח יד משנת 1951 קובעות מקרים נוספים שיש לדווח עליהם בין אם גרמו למוות או לאבדן כושר עבודה ובין אם לאו, למשל במקרה של נפילת עגורן או התמוטטות של פיגום כמתואר בתקנות.
באוגוסט 2016 תוקנה פקודת תאונות ומחלות משלח-יד ונקבע בה כי על המשטרה להודיע למפקח עבודה ראשי על תאונה שנודע לה עליה באתר בנייה, ושגרמה למוות או לפציעה קשה של אדם שבשלה הוא זקוק לטיפול רפואי דחוף להצלת חייו.
בכל המקרים הללו על המעסיק לדווח בכתב על התאונה.

על פי דוח מידע של הכנסת מחקר ומידע מפברואר 2016 על תאונות העבודה בענף הבנייה בארץ עולים ממצאים מדאיגים:
1) משנת 2010 ועד סוף ינואר 2016 נהרגו 198 עובדים בתאונות במהלך עבודה בענף הבנייה, שהם 54.5% מן ההרוגים בתאונות עבודה בכלל המשק, 363 הרוגים, באותה תקופה.
2) בכל אחת מהשנים 2010-2015 שיעור ההרוגים בענף הבניין היה מעל 50% מכלל תאונות העבודה במשק.
3) בכל אחת מהשנים 2010-2015 מספר התאונות הקטלניות בענף הבניין היה זהה למספר ההרוגים, למעט בשנת 2015 שבה באחת מן התאונות נהרגו שני עובדים.
4) על פי נתוני מינהל הבטיחות, גורם הפגיעה השכיח בענף הבניין בשנים 2010-2015 הוא נפילה מגובה: הגורם למותם של כ-55% מההרוגים, 106 הרוגים מתוך 193, בשנים אלו.
5) בשנים 2010-2015 פגיעת עצם נע הייתה הגורם למותם של כ – 18% מההרוגים קרי, 35 הרוגים.
6) כ – 51% מההרוגים בענף הבניין בשנים 2010-2015 היו עובדים זרים ועובדים מהרשות הפלסטינית, 98 הרוגים,  וכ – 49% תושבי ישראל קרי, 95 הרוגים.
7) בשנים 2011-2015 נפתחו במשטרה 803 תיקים שאינם פליליים מסוג תאונת עבודה באתרי בנייה
8) בשנים 2011-2015 נפתחו במשטרה 222 תיקים פליליים בגין חשד לעבירות רשלנות באתרי בנייה

על פי פילוח העבירות בתיקי המשטרה שנפתחו בגין חשד לעבירות רשלנות באתרי בנייה ניתן לראות:
42% מעבירות הרשלנות באתרי בנייה היו גרימת מוות ברשלנות.
41% מעבירות הרשלנות באתרי בנייה היו חבלה ברשלנות.
17% מעבירות הרשלנות באתרי בנייה כללו: שימוש לא זהיר במכונות 4.9%, נהיגה פוחזת של רכב 5.8%, אי נקיטת צעדי זהירות 3.1%, טיפול בלתי זהיר בחומר נפץ 1.3% ועוד.

פתיחת תיקי משטרה בעקבות רשלנות באתרי בנייה על פי דיווח מהמשטרה מפברואר 2016:
בגין גרימת מוות ברשלנות באתרי בנייה נפתחו 16 תיקים בשנת 2015 וטרם הוגשו כתבי אישום. לגבי השנים 2010-2014 נפתחו 79 תיקים בגין גרימת מוות ברשלנות באתרי בנייה, והוגשו בגינם 10 כתבי אישום.
בשנים 2010-2015 נפתחו 91 תיקי משטרה בחשד לחבלה ברשלנות באתרי בנייה כנגד 130 חשודים
בשנים 2010-2015 נפתחו 38 תיקים בגין: מעשי פזיזות ורשלנות, נהיגה פוחזת של רכב, טיפול בלתי זהיר בחומר נפץ, שימוש לא זהיר במכונות כנגד 30 חשודים.

פתיחת תיקי פרקליטות בגין תאונות עבודה בענף הבניין על פי דיווח מהפרקליטות מרס 2016:
משנת 2010 לפברואר 2016 ,העבירה המשטרה 151 תיקי חקירה שעסקו בתאונות עבודה בענף הבניין, ובגינם נפתחו 148 תיקי פרקליטות כנגד 331 חשודים.
סעיפי העבירה הראשיים בתיקים שנפתחו בפרקליטות בשנים הללו הם: גרימת צוות ברשלנות 54%, חבלה ברשלנות 31.8%, אחר 10.8%.
נכון למרס 2016 , 52.5% נגנזו (78 תיקים), בכ – 13.5% הוגש כתב אישום (20 תיקים), בכ – 23% טרם התקבלה החלטה (34 תיקים), וכ – 11% מסווגים תחת הקטגוריה "אחר" (16),כלומר הועברו לטיפול התביעה המשטרתית או שהסטטוס שלהם במערכת המחשוב אינו ברור.