עובדות מעניינות על תאונות עבודה

העובדות מתבססות על סקירה תקופתית מאת מנהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי ומנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בנושא תאונות עבודה בישראל לשנים 2011-2015: danger

1) בשנת 2015 לבדה שולמו מעל 4.5 מיליארד ש"ח גמלאות לנפגעי עבודה. הוצאה כבדה ביותר שאינה מביאה בחשבון את הנזקים הנגרמים למקומות העבודה והוצאות עקיפות נוספות אובדן ימי העבודה כתוצאה של תאונות אלו הנאמד במעל שני מיליון ימי עבודה בשנה ואובדן הפריון למשק הנאמד במיליארדים רבים נוספים.
2) תשלומי גמלאות לנפגעי עבודה לשנת 2015 מתחלקים באופן הבא: גמלאות נכות 3.2 מיליארד ש"ח, הוצאות ריפוי 482 מיליון ש"ח, דמי פגיעה 444 מיליון ש"ח, גמלאות תלויים 388 מיליון ש"ח, הוצאות שיקום 30 מיליון ש"ח.
3) בשנת 2015 אירעו 53 תאונות עבודה קטלניות, שבהן נהרגו 54 עובדים המהווים 37.1 הרוגים לכל 100 אלף עובדים.
4) 
בשנת 2015 ההסתברות שעובד זר יקפח את חייו במהלך עבודתו בענף זה, גבוהה פי 2 מעובד ישראלי.
5) 
בשנת 2015 ,בכל הנוגע לתאונות עבודה המסתיימות במוות, ההסתברות שעובד בענף הבינוי יקפח את חייו בתאונת עבודה גבוהה פי 5 לעומת עמיתו בענף התעשייה.
6) 
שיעור ההרוגים בענף הבינוי מציג קצב ירידה שנתי של כ – 8% מדי שנה (2011-2015), ומשלים ירידה מצטברת של כ- 28% בשיעורם של ההרוגים בענף הבינוי.
7) 62% מכלל תאונות העבודה הקטלניות במהלך שנת 2015 אירעו באתרי בנייה.
8) 
שיעור ההרוגים כתוצאה מתאונות עבודה, יורד בקצב שנתי של כ- 6%,ומשלים ירידה מצטברת של כ- 25% בשיעורי ההרוגים בין השנים 2015-2011.
9) 
בשנת 2015 מספר ההרוגים בתאונות עבודה לפי ענפים: 34 בנייה, 10 תעשייה, 8 שירותים ומסחר, 2 חקלאות.
10) 
גורמי הפגיעה אשר הובילו למות עובדים בענף הבינוי, בשנת 2015 הם: נפילה מגובה 62%, התמוטטות 20%, נפילת עצם/מכה מעצם נע 12%, התחשמלות 6%.
11) 
גורמי הפגיעה אשר הובילו למות עובדים בענף התעשייה, בשנת 2015 הם: נפילת עצם/ מכה מעצם נע 40%, התמוטטות/קריסה 30%, התחשמלות 10%, נפילה מגובה 10%, כלי רכב 10%.
12) 
פיזור גאוגרפי של תאונות קטלניות בענף הבינוי ב-2015 ,לפי מחוז מנהל הבטיחות הוא: מרכז 53%, צפון 29%, ירושלים 12%, דרום 6%.
13) שלב הבנייה בהן היו התאונות הקטלניות בענף הבינוי בשנת 2015: שלד 46%, גמר 21%, שיפוץ 18%, חפירה 12%, הריסה ופירוק 3%.
14) סוג העסקה של העובד שנהרג בתאונות קטלניות בענף הבינוי ב-2015: עובד קבלן משנה 56%, עובד קבלן המבצע 32%, קבלן/מעסיק 6%, עובד עצמאי 6%.

השוואה בינלאומית של מספר הרוגים ל 100 אלף מועסקים בישראל ביחס למדינות נבחרות באיחוד האירופי וארה"ב (נתונים מ 2013):
למעשה רק שתי מדינות הונגריה ודנמרק הציגו נתון טוב יותר מישראל – 1.4 ו – 1.45 בהתאמה.
1.8 ממוצע איחוד אירופי
1.51 ישראל
כאשר סוגרות את הרשימה ארה"ב אוסטריה ופורטוגל – 3.3, 3.43 ו – 3.61 בהתאמה.

מצד שני המצב בישראל בכי רע כאשר בודקים בהשוואה בינלאומית של מספר הרוגים ל 100 אלף מועסקים, בענף הבינוי בישראל, ביחס למדינות נבחרות באיחוד האירופי וארה"ב (נתונים מ 2013):
1.8 ממוצע איחוד אירופי
13.2 ישראל
המדינות עם הנתונים הטובים ביותר הם: סלובקיה 3.01, נורבגיה 4.91, צ'כיה 5.68.
המדינות עם הנתונים הגרועים ביותר הם: ישראל 13.2, קפריסין 1.54, פורטוגל 14.57.