תאונות עבודה שאלות ותשובות

מהי תאונת עבודהaccident
תאונת עבודה בהגדרתה היינה ארוע חריג שארע לעובד במהלך יום העבודה במקום העבודה או בכל מקום שאליו הוא נשלח על ידי המעסיק. בנוסף גם אם העובד בדרך אל העבודה או בחזרה ממנה זה יחשב כתאונת עבודה. במקרים אלה תוכר תאונה בעבודה והניזוק יוכר כ"נפגע בעבודה" לצורך בחינת זכאותו לקבל זכויות מהמוסד לביטוח לאומי. יש לדעת שבמידה והעובד ביצע "סטייה של ממש" מהדרך הרגילה או ביצע הפסקה משמעותית בהליכה או בנסיעה – לא תוכר התאונה כתאונת עבודה.

מהן הפעולות הראשונות שעלי לבצע במידה ונפגעתי בעבודה ?
שלב ראשון
, אליך לעדכן את הממונה עליך שנפצעת בעבודה ובנוסף לעדכן את מי שמטפל בך בביה"ח / בקופ"ח וזאת על מנת שהם ירשמו שהתאונה קרתה במהלך העבודה.
שלב שני, יש לבקש מהמעסיק למלא טופס ב.ל 250-  "מתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה" אשר בו מצויין פרטי העובד, המעסיק ומהן נסיבות התאונה. הקפידו לתעד את כל פרטי התאונה: תאריך, מיקום, שעה, אזור ואופי הפגיעה, תמונות של הפגיעות ברכוש ובגוף ובנוסף, במידה והיו עדי ראייה לאירוע חשוב שתשמרו את פרטיהם המלאים.
שלב שלישי, יש למלא טופס ב.ל 211 – "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה".
שלב רביעי, להגיש לביטוח הלאומי את המסמכים הבאים:
שני הטפסים 211 ו – 250
כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים
תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה
מכתב שחרור מביה"ח במידה וקיים – לא לעכב את הגשת טופס ב.ל 211 בשל מסמכים חסרים.
מומלץ בחום בטרם הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, רצוי להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום תביעות עבודה. לעיתים קרובות, ניסוח לקוי או היעדר מסמכים מסוימים עלולים להוביל לדחיית תביעה.

מה ניתן לעשות במידה והמעסיק לא מוכן למלא את הטפסים ?
במקרה כזה, יש להגשי לביטוח לאומי באמצעות טופס ב.ל 211 ובו לציין כי המעסיק מסרב למלא את חלקו במילוי ב.ל 250 וחלקו בטופס ב.ל 211, ואז המוסד לביטוח לאומי יפנה ישירות אל המעסיק וימשיך לטפל בתביעתך.

עד מתי ניתן להגיש את התביעה מבלי שזכויותיי יפגעו ?
על פי המוסד לביטוח לאומי מומלץ להגיש את התביעה לדמי פגיעה תוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הגשת תביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכותך לקבל את דמי הפגיעה. את התביעה נגד המעביד וחברת הביטוח שלו, ככל שיש רשלנות, ניתן להגיש עד 7 שנים מיום התאונה.